Naturel Bakkal


Natural food

Health from Nature

20 Haziran 2011 Pazartesi

Orman Ekosistemi nedir

Ormanın Yapısı ve Gelişimi

Orta Avrupa ve ülkemiz doğal ormanlarında, ibrelilerin oynadığı rol azdır. Za*manla kullanma ihtiyacı nedeniyle doğal orman yapısı değiştirilerek diğer orman sekileri ortaya çıkmıştır. Baltalık ve korulu baltalık ormanı, yakacak odun ihtiya*cını karşılar. Bu ormanlarda her 10-20 yılda bir, yapraklı ormanın bir kısmı kesilir. Kesilen gövdeden çıkan sürgünler, zamanla direklik ormanı oluşturur. Bunların en iyi gelişenleri korunursa, korulu baltalık ormanı tesis edilmiş olur. Bu ormanlar da iyi korunup bakılırsa tohumluk orman veya koru ormanı gelişir. Buradaki ağaçların bazıları artımın olmadığı ve İDARE MÜDDETİ denen sürenin bitiminde belli bir plan dahilinde kesilir. Her ağaç türünün idare müddeti farklıdır.

Çeşitli gereksinimler için doğal karışık ormanın ihtiyacı karşılayamadığı anlaşılınca, son 100 - 200 yılda, iyi gelişen ve ekonomik değeri olan türler seçilerek, mono-kültürler kurulmuştur. Avru*pa'da bu şekilde saf ladin ve çam ormanları geniş alanları kaplar.

Ama bir sürü tehlike bu monokültürleri tehdit eder. Örneğin kar ve fırtına devriği ile orman yangını monokültürlerde çok kötü sonuçlar doğurur. Ayrıca bu tip ormanlar çeşitli za*rarlı böcek türlerine en iyi beslenme imkanı verir. Tek düze ekosistem özelliği gösteren bu or*manlar, doğal tüketiciler, yani böcekcil kuş ve diğer böcekcil hayvanlara opti-mal yaşama imkanı ver*mez. Bu nedenle, doğal düzenleme mekanizması da zararlılara karşı yetersiz kalır. Özellikle kabuk böcekleri bu tip ormanlarda önemli zararlar yapar. Bütün bunlardan başka asit yağmurlarından en çok etkile*nen ormanlar da mono-kültürlerdir. İklime uygun ola*rak şekillenen birçok orman tipi vardır.

Karışık doğal ormana ben*zeyen orman tesisi, uzun sü*rede en ekonomik olanıdır. Böyle ormanlarda iyi bir tabaka yapılaşması görülür Bu tabakalaşma ne ka*dar çeşitli ve güçlü olursa, ekolojik plan bölgeleri de, o kadar zengin olur. Bu durum ise zengin tür topluluklarını ve beslenme zincirlerini oluş*turur. Oldukça tekdüze olan ka*yın ormanında 4 000 bitki (3 000 mantar ve 2 000 tohumlu bitki türü) türü ve 7 000 hay*van (bunların 5 200'ü böcek) türü yaşar.

Ormanda Madde Dönüşümü

Ormanın üretimi gövde, dal ve yaprak gibi topraküstü kısımlarındaki artımdan olu*şur. Bu, ormanın yaşı ve bileşimine bağlı olarak yılda hektara 9 ile 16 t arasında kuru kütledir. Kuru kütle denince su alındıktan sonra geriye kalan BIYOMAS (=biyolojik kütle) anlaşılır. Artımın yaklaşık 4-6 tonu her vejetasyon dönemi sonun*da toprağa verilir. Ölen bu maddeler topraktaki destruentlerin besinidir. Biyomasın parçalanmasına birçok toprak organizması katılır. Bunlardan toprak solucanı düşen yaprağı alıp parçalayan ilk canlılardan biridir. Bir ha yapraklı orman toprağında 250 000 toprak solucanı bulunur. Biyomasın bir bölümü de toprak organizmalarınca yüksek moleküllü bir organik madde olan HUMİN't dönüştürülür. Bu ise HUMUS'u meydana getirir. Başka bir kısmı mineralize olur. Bu arada anorganik besin serbest*leşir. Bunu da bitkiler kök sistemleri üzerinden tekrar alırlar. Bunlar üreticiler ta*rafından yeni organik madde üretiminde kullanılır. Madde döngüsü böylece sona erer.

Naturel Life Channel Doğa, Çevre, Ekoloji, Gıda , canlı yaşamı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Naturel Life Channel Doğa, Çevre, Ekoloji, Gıda , canlı yaşamı,Sağlıklı Yaşam, doğal, bitkisel,şifa,sağlık,hayvanlar,bitkiler