Naturel Bakkal


Natural food

Health from Nature

20 Mart 2011 Pazar

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi zorunlu olacak

Bitki koruma ürünleri yönetmeliğinde değişiklik

Bitkisel üretim yapılan alanlarda, bitki koruma ürünü uygulamalarının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış olan yetkili kişiler tarafından yapılması zorunlu olacak.
Bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin kullanılmasında çevrenin, bitkilerin ve hayvanların korunmasıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini kullanan kişilerin eğitimi, belgelendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetimi gibi usul ve esasları kapsıyor.
Buna göre, bitki koruma ürünü uygulamasını profesyonel kullanıcılar ile bitkisel üretim yapan kişiler yapabilecek. Bitkisel üretim yapılan alanlarda, bitki koruma ürünü uygulamalarının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış olan yetkili kişiler tarafından yapılması zorunlu olacak.
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen kişiler, belirtilen belgelerle bulundukları il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.
Zirai mücadele amaçlı yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında Bakanlıktan ruhsat almış bitki koruma ürünlerinin, uygulama dozu ve zamanı ile teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelerine ya da Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemelere uygun kullanılması zorunlu olacak.
Bitki koruma ürünleri daima orijinal ambalajlarında bulundurulacak. Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgarlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmayacak.
Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınacak. Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmayacak, bitki koruma ürünlerinin atıkları akarsu ve göllere dökülmeyecek ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmayacak. Uygulama, Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılacak.
Bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, on sekiz yaşından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı olanlar çalıştırılamayacak. Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanılacak.
Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında sigara dahil herhangi bir şey içilemeyecek ve yenilemeyecek. Bitki koruma ürünlerinin uygulamasının yapıldığı bitkisel üretim alanlarında, zirai mücadele amaçlı uygulama yapıldığını gösteren uyarı levhaları konulacak.

Sağlık raporu alınması zorunlu olacak
Profesyonel uygulayıcıların yanında bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce sağlık raporu alması zorunlu olacak.
Bitki koruma ürünü uygulaması yapan yetkili profesyonel uygulayıcılar, bu işte çalışmaları süresince de yılda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilerek, nörolojik muayeneleri yapılacak.
Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedaviler yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamayacak.
Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, bu yönetmelik hükümlerine ve Bakanlık talimatlarına aykırı hareket eden kişilerin belgeleri tarım il veya ilçe müdürlüğü tarafından iptal edilecek.
Uygulama yetkisi iptal edilen kişilere yeniden bitki koruma ürünleri uygulama belgesi düzenlenmeyecek. Yapılan bitki koruma ürünü uygulamalarında yanlış uygulamadan dolayı bir olumsuzluğun meydana gelmesi halinde sorumluluk uygulamayı yapan kişiye ait olacak. Zarar, bitki koruma uygulamasını yapan kişiden tazmin edilecek. Bitki koruma ürünleri uygulama belgesi alan kişiler, tarım il ve ilçe müdürlüğünün denetimi altında olacak.
Bu yönetmelikle birlikte 21 Kasım 2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan bitki koruma ürünleri uygulama yetki belgesi almış olan kişilerin yetkileri devam edecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Naturel Life Channel Doğa, Çevre, Ekoloji, Gıda , canlı yaşamı,Sağlıklı Yaşam, doğal, bitkisel,şifa,sağlık,hayvanlar,bitkiler